Bóng Sọc

 Vải thun bóng cào có tính chất như vải thun bóng, có chất liệu 100% poly, bề mặt vải bóng, nhẵn, sáng, bề trong cào nhẹ tạo lớp lông mỏng. Vải nhẹ, bền, thường dùng may quần áo thể thao, áo gió

 

Sản phẩm khác

 
 
https://www.facebook.com/vaithuncaocap/?ref=bookmarks